Probírané učivo 6. M

39. vyučovací týden (27. - 31. 5.)

Téma: Střední příčky, kružnice opsaná trojúhelníku

  • zobrazení středních příček
  • vlastnosti středních příček
  • nalezení středu kružnice opsané trojúhelníku

 

 

38. vyučovací týden (20. - 24. 5.)

Téma: Výšky a těžnice

  • základní vlastnosti výšek
  • konstrukce výšky a těžnice v různých trojúhelnících
  • vlastnosti těžnice a využití

Více zde: http://jiznimatika.webnode.cz/matematika-5-s/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

 

Archív učiva 6. M

26.05.2013 21:46
30  vyučovací týden (15. - 18. 4.) Desetinná...
07.11.2012 10:07
Probírané učivo v týdnu 5. - 9....
25.10.2012 09:24
Probírané učivo v týdnu 28. října - 2....

Matematika 6. M

Pomůcky do hodin matematiky:

  • Každodenní: aktuální učebnice, školní sešit, podložka, trojúhelníkové pravítko s ryskou, obyčejná tužka
  • Na geometrii: druhé pravítko, kružítko, tužka na rýsování, úhloměr,

Studijní literatura

  • Matematika pro 6. roč. ZŠ 1., 2. a 3. díl O. Odvárko, J. Kadleček, Prometheus, Praha 2007
  • Sbírka úloh z matematiky pro 5. r., J. Česenek, SPN,  Praha 1990